WordPress Child Temanızı Oluşturun

WordPress sitede yüklü olan temaları özelleştirmek için kullanılan en iyi yöntemlerden birisi de bir çocuk tema (child theme) oluşturmaktır.Çocuk tema,üst temanın tüm özelliklerini ve görünümünü içinde barındırmaktadır.

Ana temayı etkilemeden istenilen değişikleri yapmanız için özelleştirme olanağı da tanımaktadır.
Çocuk tema barındırmanın en güzel yanı da sitenizde kullandığınız temaya güncelleme geldiğinde,yaptığınız ilavelerin ve değişimlerin korunmasını sağlamasıdır. Temanıza ait bir alt tema kullanmıyorsanız,tema güncellemesi esnasında yaptığınız tüm değişiklikleri kaybedersiniz. İşte,çocuk temanın önemi burada belirgin biçimde ön plana çıkıyor.Eğer,sitenizde daha önceden düzenlediğiniz bir çocuk temanız varsa,ana temanızda yaptığınız düzenlemelerin hiç birisi kaybolmuyor.Böylece yaptığınız düzenlemeleri yeniden yapma zahmetine ve zaman kaybına uğramıyacaksınız. Sitenizde bir çocuk tema kullanmıyorsanız,hemen şimdi bir tane kolayca bir child tema oluşturun.

Bir Çocuk Tema (Chil Theme) Nasıl Oluşturulur?

Sitenizde bir çocuk tema barındırmak istiyorsanız,yönergeleri takip ediniz.Bir çocuk tema oluşturmak için WordPress tema sayfasına hazır olarak gelen WordPress varsayılan temalardan bir tanesini ana tema olarak aktif ederek,deneyebilirsiniz.

Bu yazıda örnek olarak Hueman temasını kullanıyoruz.Öncelikle seçtiğimiz temayı etkinleştiriyoruz.Daha sonra FTP-wpcontent/Themes yoluyla tema dosyasına giderek yeni bir tema klasörü oluşturuyoruz ve bu klasöre bir ad veriyoruz.Biz “hueman-child” adında bir tema klasörü oluşturduk.Oluşturulan tema klasörünün içine not defterini kullanarak temamızın style.css dosyasını hazırlıyoruz ve alttaki kodları kopyalayarak,oluşturulan style.css dosyasına yapıştırıyoruz ve etkinleştiriyoruz.

/*
 Theme Name: Hueman - Child
 Template: hueman
*/

Kod üzerinde bulunan site bilgilerini kendinize göre değiştirerek düzenleyebilir çocuk tema (child theme)’yı kullanabilirsiniz. Child tema üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz.Yada altta verilen düzenleme yapılmış kodları ilave edebilirsiniz.

.excerpt p{
color:black;
}
 
.page-title{
background:darkred;
}
 
.page-title h2{
color:white;
}

NOT: Style.css dosyasını oluştururken dikkat edilmesi gereken bölüm template : (eklenen tema adı) bölümüdür.

/*
Theme Name: Hueman Child Theme
Template: hueman
*/

Eklenecek tema adı büyük ve küçük harflere duyarlı olduğu için  ftp sunucusunda barındırılan tema adıyla aynı olmalıdır.

Bu aşamanın devamında ana temanın style.css dosyasını çekebilmek için tema klasöründe bir functions.php dosyası oluşturuyoruz ve altta verilen kodları functions.php dosyasına yapıştırıyoruz.

<?php
 
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_parent_theme_style' );
function enqueue_parent_theme_style() {
    wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri().'/style.css' );
}
 
?>

Kodları ekledikten sonra ana temanın page.php dosyasını(düzenleme yapmak istediğiniz single.php yada index.php) açarak kodların tamamını kopyala-yapıştır yöntemiyle functions.php dosyasına ekliyoruz.

<?php

add action ( 'wp_ enqueue_ scripts'enqueue_parent_theme_style' );
function enqueue_parent_style ( 'parent-style'() {
wp_enqueue_style ( 'parent-style', get_template_directory_uri (),' /style.css. ');

}
?>
<?php get_header(); ?>

<section class="content">

<?php get_template_part('parts/page-title'); ?>

<div class="pad group">

<?php while ( have_posts() ): the_post(); ?>

<article <?php post_class('group'); ?>>

<?php get_template_part('parts/page-image'); ?>

<div class="entry themeform">
<?php the_content(); ?>
<div class="clear"></div>
</div><!--/.entry-->

</article>

<?php if ( hu_is_checked('page-comments') ) { comments_template('/comments.php',true); } ?>

<?php endwhile; ?>

</div><!--/.pad-->

</section><!--/.content-->

<?php get_sidebar(); ?>

<?php get_footer(); ?>

Temayı etkinleştirdikten sonra tema sayfasında çocuk temasının yer aldığını görüyoruz.

Tema üzerine tıklandığında temanın bir alt tema olduğu açıklamasını göreceksiniz.

Çocuk tema düzenlemek için uğraşmak istemezseniz WordPress Eklenti Dizini sayfasını ziyaret ediniz.