WordPress Arşiv Oluşturma Eklenti ve Kodları

WordPress sitede arşiv sayfası oluşturmanın bir çok yönden yararı olmaktadır. Herşeyden önce sitenin vitrini konumunda olması ve ziyaretçilerinizin aradıkları bilgilere ulaşmalarında büyük kolaylık sağlaması siteye avantaj sağlamaktadır.

WordPress sitede eklenti kullanarak arşiv sayfası oluşturabileceğimiz gibi  basit bir kod düzenlemesiyle özel sayfa oluşturarak Arşiv sayfasını oluşturabilirsiniz.Arşiv sayfası oluşturmak için öncelikle açacağınız bir not defterine altta verilen kodları yapıştırın ve custom-page.php adıyla kaydedin.Kaydettiğiniz bu dosyayı  FTP yoluyla wp-content-themes-(temanız )içine yükleyin.

<?php
/*
Template Name: arsiv
*/
?>
<?php get_header(); ?>
<span style="font-family: Consolas, Monaco, monospace; font-style: normal;"><div class="container"></span>
<span style="font-family: Consolas, Monaco, monospace; font-style: normal;">Oyun içeriğim buraya gelecek!</span>
<span style="font-family: Consolas, Monaco, monospace; font-style: normal;"></div></span>
<?php get_sidebar(); ?>
<?php get_footer(); ?>

Bu şekilde custom-page.php‘yi hazırladıktan sonra şimdi bu taslağı uygulamamız gerekiyor. Artık “arsiv” isimli taslağımız Page Attributes (Şablon) altında gözükmekte.

Kodlarda “Oyun İçeriği” bölümüne altta verilen kodları yapıştırıyoruz

get_header();
?><div id="content"><?php
?><div class="hfeed"><div class="entry-content">
<h1 class="entry-title"><?php the_title(); ?></h1><ul><?php
$myposts=get_posts('numberposts=-1&orderby=post_date&order=DESC');
foreach($myposts as $post) :
$year = mysql2date('Y-M', $post->post_date);
if($year != $previous_year){
    echo '<li style="list-style:none;"><b>'.$year.'</b>';
}
echo '<li style="list-style:disc;margin-left:3em;"><b>';
the_time('j F');
echo '</b>: <a href="';the_permalink();echo '">';
the_title();echo '</a></li>';
if($year != $previous_year){echo '</li>';}
$previous_year = $year;
endforeach;
?></ul></div></div><?php
get_template_part( 'loop-nav' );
?></div><!-- #content --><?php
get_footer(); ?>

Daha sonra sitenizin ana menüsüne giderek,”Yeni Sayfa” oluşturun ve başlığını da “Site Arşiv” yada başka bir isimle adlandırın.Sayfanın sağ tarafında bulunan “Sayfa Özellikleri” panelinde “Arşiv” seçeneğini etkinleştirin.

Kaynak

Arşiv sayfasını aylara ve katagorilere göre oluşturmak isterseniz “Arsivim” adıyla yada başka bir isimle bir dosya oluşturun ve dosya içine aşağıdaki kodları yapıştırdıktan sonra tema klasörünüze  yükleyiniz

<?php
/*
Template Name: Archives
*/
?>

<?php get_header(); ?>

<div id="archives">

<h3>Monthly Archives</h3>
<?php wp_get_archives(); ?>

<h3>Archives by Category</h3>
<?php wp_list_categories(); ?>

<?php WPPP_show_popular_posts( "title=Posts by Popularity&number=5&format=
<a href='%post_permalink%' title='%post_title_attribute%'>%post_title% (%post_views% views)
</a>" ); ?>

<h3>Most Commented Posts</h3>
<?php mdv_most_commented(5); ?>

<h3>My Favorite Posts</h3>
<?php $my_query = new WP_Query('category_name=Favorites'); ?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
<a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to
<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a>
<?php endwhile;?>

<h3>Search the Blog</h3>
<?php include (TEMPLATEPATH . '/searchform.php'); ?>

</div>

<?php get_sidebar(); ?>
<?php get_footer(); ?>

Google Arama Motoru ve WordPress.org eklenti sitesinde arama yaparak Arşiv oluşturma eklentilerine ulaşabilirsiniz.

Konu ile ilgili yaptığım araştırmalarda kendi adıma çok sayıda eklentiye ve kod eklentilerine ulaştım.Ancak,bunlardan iki tanesini beğendim

Bu eklentilerden birincisi Clean My Archive eklentisidir.Eklentiyi buradan(Clean My Archive ) indirerek,sitenize yükleyin ve etkinleştirin.Daha sonra Sayfalar-“Yeni Sayfa Ekle” yoluyla sayfa 

Şubat 2019

Ocak 2019

Aralık 2018

Ekim 2018

Eylül 2018

Nisan 2018

Mart 2018

Şubat 2018

Ocak 2018

Aralık 2017

Kasım 2017

Ekim 2017

Nisan 2017

Mart 2017

Şubat 2017

Ocak 2017

Aralık 2016

Kasım 2016

Ekim 2016

Eylül 2016

Ağustos 2016

Haziran 2016

Mayıs 2016

Nisan 2016

 kodunu yapıştırın ve yayınlayın.

Diğer eklentimiz Smart Archives Reloaded eklentisini de indirerek sitenize yükleyin ve yine aynı şekilde “Yeni Sayfa oluşturun”.Metin editöre <?php smart_archives(); ?>  kodunu ekleyin ve yayınlayın.