Windows Lisans anahtarlarınızı öğrenin

Bilgisayarında kurulu olan işletim sistemi Windows 7,Windows 8 veya Windows 8.1 olanlar için Windows 10’a ücretsiz yükseltmede zaman daralıyor.

Windows 10’ayükseltme tarihi 29 Temmuz 2016 sona eriyor.

Bu süre içinde işletim sistemini yükseltenler işletim sisteminin lisansına da ücretsiz sahip olacaklar.Ancak,yükseltme işlemini gerçekleştirebilmek için kullanılan sistemin lisans bilgilerinin yüklü olması zorunluluğu bulunuyor.

Bilgisayarınızdaki sistemin ürün anahtarının etkin olup olmadığını öğrenmek için masaüstü “Bilgisayarım” üzerine sağ tık yaparak özelliklere girin.Açılan sayfada en alt bölümde “Windows etkinleştirildi” açıklaması varsa ve yükseltme penceresi görev çubuğunun sağ alt köşesinde görünüyorsa ücresiz yükseltme işlemini başlatabilirsiniz. Ancak “Windows’u etkinleştirmek için yeni bir ürün anahtarı girin” biçiminde veya benzeri açıklamalarda sisteminizin kullandığı lisans anahtarını bularak etkinleştirmelisiniz.

Windows işletim sistemi içinde oluşturulan lisans anahtarını öğrenmeniz için kullanabileceğiniz yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerden birkaçını listeledik. Yöntemlerden uygun olanını kullanarak lisans anahtarınızı öğrenebilirsiniz.Herhangi bir istek karşısında kullanmak için bilgisayarınıza kaydetmenizi de öneriyoruz.

 

1. Windows 8 Product Key Viewer :

Yazılımın adında Windows 8 için ibaresi olsada Windows’un tüm sürümlerinin anahtarlarını bulmak için kullanabileceğiniz bu lisans aracı kurulumsuz çalışmaktadır. Dosyayı çalıştırdıktan sonra açılan pencerede MSDM işaretlediğinizd lisans anahtarı 2görünüyor.Anahtarı kopyalayın ve saklayın.

2. Widows ProductKey :

Windows’unuz üzerinde bulunan tüm anahtarları gösteren bir diğer kurulumsuz uygulamadır.

3. ShowKeyPlus :

Dosyanın exe dosyasını çalıştırdıktan sonra açılan pencerede çalışan Windows’unuzun ürün anahtarlarını göreceksiniz. OEMkey: karşılığı olan anahtar ürün anahtarınızdır. Pencereyi Save tuşuna basarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

show_key_plus.png

4. RWEverything :

Bios’a gömülü olan ürün anahtarını bulmak için kullanabileceğiniz bir uygulamadır. Ürün anahtarını görmek için exe doyasını çalıştırın

Açılan pencerede ACPI butonuna tıklayın.Karşınıza gelen pencerede MSDM üzerine tıklayın.Sayfaya sisteminiz üzerindeki anahtarlar açılıyor.Lisans anahtarınızı Ctrl+C ile kopyaşayın

  1. (.vbs) dosyası oluşturun:Ürün anahtarınızı yazılım kullanmadan öğrenmek için bilgisayarınızda .vbs dosyası oluşturmak için altta verilen kodları not defterine yapıştırın.

Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002 WinKey = GetWinKey OfficeKeys = GetOfficeKey(“10.0”) & GetOfficeKey(“11.0”) & GetOfficeKey(“12.0”) & GetOfficeKey(“14.0”) & GetOfficeKey(“15.0”) If Msgbox(WinKey & vbnewline & vbnewline & OfficeKeys & vbnewline & “Save All Keys to ProductKeys.txt?”, vbyesno, “Cosmic Boom”) = vbyes then Set objFSO = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”) Set objTextFile = objFSO.CreateTextFile(“ProductKeys.txt”, True) objTextFile.Write WinKey & vbnewline & vbnewline & OfficeKeys objTextFile.Close end if Function GetOfficeKey(sVer) On Error Resume Next Dim arrSubKeys Set wshShell = WScript.CreateObject( “WScript.Shell” ) sBit = wshShell.ExpandEnvironmentStrings(“%ProgramFiles(x86)%”) if sBit <> “%ProgramFiles(x86)%” then sBit = “Software\wow6432node” else sBit = “Software” end if Set objReg=GetObject(“winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\default:StdRegProv”) objReg.EnumKey HKEY_LOCAL_MACHINE, sBit & “\Microsoft\Office\” & sVer & “\Registration”, arrSubKeys Set objReg = Nothing if IsNull(arrSubKeys) = False then For Each Subkey in arrSubKeys if lenb(other) < 1 then other = wshshell.RegRead(“HKLM\” & sBit & “\Microsoft\Office\” & sVer & “\Registration\” & SubKey & “\ProductName”) if ucase(right(SubKey, 7)) = “0FF1CE}” then Set wshshell = CreateObject(“WScript.Shell”) key = ConvertToKey(wshshell.RegRead(“HKLM\” & sBit & “\Microsoft\Office\” & sVer & “\Registration\” & SubKey & “\DigitalProductID”)) oem = ucase(mid(wshshell.RegRead(“HKLM\” & sBit & “\Microsoft\Office\” & sVer & “\Registration\ ” & SubKey & “\ProductID”), 7, 3)) edition = wshshell.RegRead(“HKLM\” & sBit & “\Microsoft\Office\” & sVer & “\Registration\” & SubKey & “\ProductName”) if err.number <> 0 then edition = other err.clear end if Set wshshell = Nothing if oem <> “OEM” then oem = “Retail” if lenb(final) > 1 then final = final & vbnewline & final else final = edition & ” ” & oem & “: ” & key end if end if Next GetOfficeKey = final & vbnewline End If End Function Function GetWinKey() Set wshshell = CreateObject(“WScript.Shell”) edition = wshshell.RegRead(“HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProductName”) oem = ucase(mid(wshshell.RegRead(“HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ ProductID”), 7, 3)) key = GetKey(“HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DigitalProductId”) set wshshell = Nothing if oem <> “OEM” then oem = “Retail” GetWinKey = edition & ” ” & oem & “: ” & key End Function Function GetKey(sReg) Set wshshell = CreateObject(“WScript.Shell”) GetKey = ConvertToKey(wshshell.RegRead(sReg)) Set wshshell = Nothing End Function Function ConvertToKey(key) Const KeyOffset = 52 i = 28 Chars = “BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789” Do Cur = 0 x = 14 Do Cur = Cur * 256 Cur = key(x + KeyOffset) + Cur key(x + KeyOffset) = (Cur \ 24) And 255 Cur = Cur Mod 24 x = x – 1 Loop While x >= 0 i = i – 1 KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput If (((29 – i) Mod 6) = 0) And (i <> -1) Then i = i – 1 KeyOutput = “-” & KeyOutput End If Loop While i >= 0 ConvertToKey = KeyOutput End Function

Not defterini kaydetmek için farklı kaydet > tüm dosyalar düzenleyin ve dosya adını (WindowsLisans.vbs) olarak belirleyin ve kaydedin.Kaydettiğiniz dosyayı çift tıklayarak açtığınızda ürün anahtarını göreceksiniz.

Bu anahtar Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, Office 2007, Office 2010, 2013 Büro için geçerlidir.

  1. Daha basit bir kod kullanabilirsiniz.”Windows” sembolü+R tuşuna tıklayın ve “Çalıştır” üzerindeki pencereye alttaki kodu yapıştırın

powershell “(Get-WmiObject -query ‘select * from SoftwareLicensingService’).OA3xOriginalProductKey”

Windows+R.png

Tamam butonuna tıklayın ve açılan sayfada çok kısa süre için çıkan anahtar kodunu Ctrl+C yoluyla kopyalayın

  1. Windows Ofis ürün anahtarı bulmak için .vbs dosyası oluşturun.Altta verilen kodları not defterine yapıştırın.

Set WshShell = CreateObject(“WScript.Shell”) MsgBox ConvertToKey(WshShell.RegRead(“HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ DigitalProductId”)) Function ConvertToKey(Key) Const KeyOffset = 52 i = 28 Chars = “BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789” Do Cur = 0 x = 14 Do Cur = Cur * 256 Cur = Key(x + KeyOffset) + Cur Key(x + KeyOffset) = (Cur \ 24) And 255 Cur = Cur Mod 24 x = x -1 Loop While x >= 0 i = i -1 KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput If (((29 – i) Mod 6) = 0) And (i <> -1) Then i = i -1 KeyOutput = “-” & KeyOutput End If Loop While i >= 0 ConvertToKey = KeyOutput End Function

Farklı kaydet seçeneğinde tüm dosyaları işaretleyin.Dosya adını productkey.vbs veya başka bir isimle adlandırın ve kaydedin.Dosyayı kaydettikten sonra çift çıklayın. Anahtar pencerede görünecektir.