Siteniz İçin İletisim Formu Düzenleyin

İddialı bir web sitesinin barındırması gereken en önemli unsurlardan birisi de,site ziyaretçilerinin site yöneticisine hızlı ve kolay biçimde iletişime geçmesini sağlayan bağlantılarıdır.

Siteniz için mutlaka bir “İletişim Formu” düzenlemeli ve kullanmalısınız.

Siteniz WordPress portalında kuruluysa,iletişim formu kurmakta çok fazla zorlanmayacaksınız. WordPress eklenti sitesine girdiğinizde, site üzerinde barındırılan çok sayıda iletişim formu eklentilerinden birisini veya bir kaçını deneyerek, sitenizde kolayca kullanmayı düşünebilirsiniz.

Ancak; size tavsiye edeceğimiz WordPress en kolay İletişim Formu AP İletişim Formu seçeneğini de düşünebilirsiniz. Eklentiyi sitenize eklemek için, admin –menü-eklentiler-yeni ekle yoluyla eklenti sayfasına gidin, arama penceresine AP contact Form yazın ve aratın.Gelen eklenti listesinden AP Contact Form seçeneğini etkinleştirin. Yada WordPress eklenti sitesine giderek, AP Contact Form eklentisini indirin ve sitenize kurun.

Kurulumdan sonra admin menü listesinden AP Contact Form sekmesini tıklayın ve eklenti ayarlar sayfasını açın.

Eklenti ayarlarını sekmeleri açarak düzenleyebilir yada varsayılan olarak kullanmak isterseniz, olduğu gibi bırakabilirsiniz. Eklentiyi nasıl kullanacağınız How to use –Nasıl kullanılır menüsünde detaylarıyla anlatılmaktadır.

Eklentiyi sitenizde 3 farklı yöntemle kullanabilirsiniz.

  1. Widget ekleme
  • Dashboard-> Appearance-> Widget’lar gidin.
  • Gerekli Widget alana AP İletişim Formu Widget atayın.
  • İletişim Formu Başlık verin ve kaydedin.

Kısa kod kullanın [ap_contact_form]  herhangi bir sayfa veya yazı.

Kısa kod kullanın <?php echo do_shortcode( ‘[ap_contact_form]’ ); ?> Temanın dosyaları.

İletişim Formu üzerinde güvenli iletişm bilgileri edinmek için Google Captcha eklentisini kullanmak isterseniz, https://www.google.com/recaptcha/admin#list sayfasına gidin.Sayfada Google Captcha Site Anahtarı ve Gizli Anahtar kodlarını üretmelisiniz.

Yapmanız gereken işlem oldukça kolay.Labeletiket penceresinde sitenizi belirten anahtar sözcükleri yazın. Domains penceresine de iletişim formu düzenleyeceğiniz sitenizi yada site alan adlarını her satırda bir tane olacak şekilde yazın ve kayıt edin. Düzenlemeden sonra karşınıza gelen penceren Site Anahtarı ve Gizli Anahtar kodlarını alarak AP Contact Form Captchaayarlar sayfasındaki pencerelerine yapıştırın.

Captcha eklentisini çalıştırmak için altta verilen kod dizesini temanızın header dosyasında </head> kodundan önce yapıştırın.

<script src=’https://www.google.com/recaptcha/api.js’></script>

İletişim formunuzu iyi günlerde kullanın.

Eklentisiz İletişim Formu 

İletişim formunu eklenti kullanmadan düzenlemek isterseniz,altta bulunan sekmelerde bulunan iki farklı iletişim formu ekleme kodlarını, verilen adımları uygulayarak kolayca sitenize ekleyebilirsiniz.

İletişim Formunu eklenti kurmadan düzenlemek için, altta verilen kodları tema dosyanız içinde kontak.php veya başka bir adla bir dosya oluşturun ve yapıştırın.

<?php

/*

Template Name: kontak

*/

$cp_question = “5+1 = ?”;

$cp_answer = “6”;

?>

<?php get_header(); ?>

<div class=”icerik”>

<div id=”content”>

<?php if (have_posts()) : ?>

<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>

<?php

//validate email adress

function is_valid_email($email)

{

return (eregi (“^([a-z0-9_]|\\-|\\.)[email protected](([a-z0-9_]|\\-)+\\.)+[a-z]{2,4}$”, $email));

}

function is_valid_user($answer)

{

global $cp_answer;

if ($answer == $cp_answer) { return true; } else { return false;}

}

//clean up text

function clean($text)

{

return stripslashes($text);

}

//encode special chars (in name and subject)

function encodeMailHeader ($string, $charset = ‘UTF-8’)

{

return sprintf (‘=?%s?B?%s?=’, strtoupper ($charset),base64_encode ($string));

}

$cp_name = (!empty($_POST[‘cp_name’])) ? $_POST[‘cp_name’] : “”;

$cp_email = (!empty($_POST[‘cp_email’])) ? $_POST[‘cp_email’] : “”;

$cp_url = (!empty($_POST[‘cp_url’])) ? $_POST[‘cp_url’] : “”;

$cp_ans = (!empty($_POST[‘cp_ans’])) ? $_POST[‘cp_ans’] : “”;

$cp_message = (!empty($_POST[‘cp_message’])) ? $_POST[‘cp_message’] : “”;

$cp_message = clean($cp_message);

$error_msg = “”;

$send = 0;

if (!empty($_POST[‘submit’])) {

$send = 1;

if (empty($cp_name) || empty($cp_email) || empty($cp_message) || empty($cp_ans)) {

$error_msg.= “<p style=’color:#a00′>Gerekli tüm alanları doldurun.</p>\n”;

$send = 0;

}

if (!is_valid_email($cp_email)) {

$error_msg.= “<p style=’color:#a00′>Yanlış Bir Mail Adresi Girdiniz.</p>\n”;

$send = 0;

}

if (!is_valid_user($cp_ans)) {

$error_msg.= “<p style=’color:#a00′>Yanlış Cevap.</p>\n”;

$send = 0;

}

}

if (!$send) { ?>

<?php the_content(”); ?>

<?php echo $error_msg;?>

<form method=”post” action=”<?php echo “http://” . $_SERVER[‘HTTP_HOST’] . $_SERVER[‘REQUEST_URI’]; ?>” id=”contactform”>

<div style=”float:left;”>Isim</div><div style=”font-size:8px;color:red;float:left;padding-left:5px;”>(zorunlu)</div><div class=”temizlik”></div><br/>

<input type=”text” class=”textbox” id=”cp_name” name=”cp_name” value=”<?php echo $cp_name ;?>” /><br/><br/>

<div style=”float:left;”>Mail Adresiniz</div><div style=”font-size:8px;color:red;float:left;padding-left:5px;”>(zorunlu)</div><div class=”temizlik”></div><br/>

<input type=”text” class=”textbox” id=”cp_email” name=”cp_email” value=”<?php echo $cp_email ;?>” /><br/><br/>

Websiteniz<br/>

<input type=”text” class=”textbox” id=”cp_url” name=”cp_url” value=”<?php echo $cp_url ;?>” /><br/><br/>

<div style=”float:left;”><?php echo $cp_question; ?></div><div style=”font-size:8px;color:red;float:left;padding-left:5px;”>(zorunlu)</div><div class=”temizlik”></div><br/>

<input type=”text” class=”textbox” id=”cp_ans” name=”cp_ans” value=”<?php echo $cp_ans ;?>” /><br/><br />

<div style=”float:left;”>Mesajiniz</div><div style=”font-size:8px;color:red;float:left;padding-left:5px;”>(zorunlu)</div><div class=”temizlik”></div><br/>

<textarea id=”cp_message” name=”cp_message” cols=”60%” rows=”10″><?php echo $cp_message ;?></textarea><br/>

<input type=”submit” id=”submit” name=”submit” value=”ilet” />

</form>

<?php

} else {

$displayName_array = explode(” “,$cp_name);

$displayName = htmlentities(utf8_decode($displayName_array[0]));

$header = “MIME-Version: 1.0\n”;

$header .= “Content-Type: text/plain; charset=\”utf-8\”\n”;

$header .= “İletişim Talebi:” . encodeMailHeader($cp_name) . “<” . $cp_email . “>\n”;

$email_subject = “[” . get_settings(‘blogname’) . “] ” . encodeMailHeader($cp_name);

$email_text = “Yollayan: ” . $cp_name . “\n” .

“E-posta Adresi: ” . $cp_email . “\n” .

“Site Adresi: ” . $cp_url . “\n\n” .

$cp_message;

if (@mail(get_settings(‘admin_email’), $email_subject, $email_text, $header)) {

echo “<h2>Teşekkürler ” . $displayName . “,</h2><p>İletişim talebin elime ulaştı en kısa sürede yanıt vereceğim!</p>”;

}

}

?>

<?php endwhile; ?>

<?php endif; ?>

</div></div>

<?php get_sidebar(); ?>

<?php get_footer(); ?>

Daha sonra SayfalarYeni Sayfa gidin.Sayfanın başlığını düzenleyin ve Sayfa Özellikleri bölümünde kontak sekmesini etkinleştirin.

2. Daha sade ve kullanışlı bir iletişim formu eklemek isterseniz, altta verilen kodları tema dosyanız içinde oluşturacağınız ilet.php yada gönder.php olarak adlandıracağınız bir dosyaya yapıştırın.

<?php

header(‘Content-Type: text/html; charset=utf-8’);

require ‘PHPMailerAutoload.php’;

$phpmailer = new PHPMailer;

$phpmailer->isSMTP();

$phpmailer->Host = ‘mail.siteadresiniz.com’; // duzenlenecek

$phpmailer->SMTPAuth = false;

$phpmailer->Username = ‘[email protected]’; // duzenlenecek

$phpmailer->Password = ‘sifreniz’; // dokunmuyoruz

$phpmailer->SMTPSecure = ‘tls’; // dokunmuyoruz

$phpmailer->Port = ‘587’; // dokunmuyoruz

$phpmailer->From = ‘[email protected]’; // Göndercici adı nasıl görünsün?

$phpmailer->FromName = ‘İletişim Formu’; // başlık

$phpmailer->AddReplyTo($_POST[‘mail’], $_POST[‘name’]);

$phpmailer->addAddress(‘[email protected]’, ‘İletişim Formu’); // gelen iletileri cevaplamak istediğiniz e-posta adresini yazın.

$phpmailer->isHTML(true);

$phpmailer->Subject = $_POST[‘subject’];

$phpmailer->Body = $_POST[‘message’];

$phpmailer->CharSet = ‘UTF-8’;

if(!$phpmailer->send()) {

echo ‘Mail gonderilemedi. Hata: ‘ . $phpmailer->ErrorInfo;

exit;

}

echo ‘Mail gonderildi.’; ?>

Kodlar üzerinde kendi siteniz ile bilgileri düzenlemeyi unutmayın.

Daha sonra altta verilen kodları Sayfalara gidin ve yeni sayfa açın.Sayfa başlığını “İletişim Formu “olarak belirledikten sonra metin editöre yapıştırın.

<?php header(“Content-type: text/html; charset=utf-8″); ?>

<form action=”gonder.php” method=”post”>

<label for=”name”>İsim:</label><br>

<input type=”text” name=”name” id=”name”><br>

<label for=”mail”>E-Posta</label><br>

<input type=”text” name=”mail” id=”mail”><br>

<label for=”subject”>Konu</label><br>

<input type=”text” name=”subject” id=”subject”><br>

<label for=”message”>Mesaj</label><br>

<textarea name=”message” cols=”30″ rows=”10″ id=”message”></textarea><br><br>

<input type=”submit” value=”Gönder”>

</form>

İletişim formunuza ReCAPTCHA ekleyebilirsiniz.ReCAPTCHA eklentisinin nasıl eklendiğini görmek için Google reCAPTCHA Eklenti Kurulumu başlıklı yazımızdan öğrenebilirsiniz.

İçeriği beğendiniz mi?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.