MUHARREM AYI VE YAPILACAK İBADETLER

2 Ekim 2016 Pazar günü Muharrem ayı başlıyor.

Muharrem ayı hicri takvime göre senenin birinci ayı yani, Müslüman aleminin yılbaşısıdır.

Resulu Ekrem(s.a.v) bu ayda hicret etmiştir.

Hicri senenin son ayı olan zilhiccenin son günü mutlaka oruçlu olmak gerekmektedir.Zira geçen senenin günahlarına kefarettir.Muharrem’in birinci gününde de senenin ilk günü olması nedeniyle oruçlu olmak gerekir.Bu sene işlenecek günahlardan korunmak ve bu günahların affı için,Zilhiccenin son gününü Muharrem’in birinci gününe bağlayan gece akşam ile yatsı arası iki rekatlık namaz kılınır.Niyeti: “Ya Rabbi ! Bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi hakkımızda mubarek kılman affı ilahine mazhar kılman,dünyevi ve uhrevi saadetlere nail eylemen için” diye her rekatta 7 Fatiha 7 Ayetel Kürsi 7 İhlas okunur.Namazdan sonra 11 Tevhid, 11 istiğfar, 11 salavat okunur ve dua edilir.

Muharrem’in birinci gününde her birinde besmele çekerek 1000(bin) ihlas okuyanları Cenab-ı Hak huzuruna kul borcu ile götürmeyecektir.Bu ay içinde Perşembe,Cuma,Cumartesi peş peşe oruç tutulursa 900 senelik nafile oruç sevabı verilir.

Muharrem ayı’nın birinden onuna kadar 10 gün oruç tutup, 10. Gün aşure yapmak faziletli ibadettir. Buna gücü yetmeyen 8. 9. 10. Günlerde oruç tutmalıdır.

Muarrem’in birinci ile onuncu günü arasında bir defa olmak üzere 6(altı) rekat namaz kılınır.( Akşam ile yatsı arası veya gece) Niyeti: ” Ya Rabbi, senin rızan için her hangi bir komşumun veya her hangi bir din kardeşimin bana hakkı geçmiş ise hakkın ödenmesine” diye niyet edilir.

 1. Rekat : 1 Fatiha, 1 Ayetel Kürsi , 11 İhlas
 2. Rekat : 1 Fatiha 10 ihlas
 3. Rekat : 1 Fatiha 1 elhakümüttekasür 11 ihlas
 4. Rekat : 1 Fatiha 10 İhlas
 5. Rekat : 1 Fatiha 3 Kafirun 11 İhlas
 6. Rekat : 1 Fatiha 10 İhlas

Aşure günü kuşluk vakti her rekatta 1 Fatiha 50 ihlas okuyarak iki rekat namaz kılınır. Devamında 100 defa

“Allahümme Salli ala seyyidina Muhammed’in ve ala ali Seyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa vema beynehüm minen nebiyyine velmürselin Salevatüllahi ve Selamühü aleyhim ecmain.” Okunur

Aşure günü öğle ile ikindi arası 4 rekat namaz kılınır.Her rekatta 1 Fatiha 50 İhlas okunur.Namazdan sonra 70 istiğfar, 70 salavat, 70 ” La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” söylenir.

Her kim Muharrem ayının ilk on gününde, özellikle birinci ve onuncu Aşûra günleri sabahleyin üç kere bu duâyı okursa Allah Zü’l-celâl Hazretleri’nin o kimseyi tâ gelecek senenin Muharrem ayına kadar cemî’ belâlardan emîn ve muhafaza buyuracağı rivâyet olunmaktadır.

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah’ım! Sen ebedîsin, Kadîm’sin, dirisin, Kerîm’sin, Hannân’sın, Mennân’sın. Bu yeni sene içinde beni ilâhî rahmetten kovulmuş şeytandan korumanı istiyorum. Şu dâimâ kötülüğü emreden nefse karşı yardımını istiyorum. Yine Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem için yardımını istiyorum, ey Celâl ve İkrâm Sâhibi olan Allah’ım! Rahmetinle lutfeyle ey merhametlilerin en merhametlisi!”

Aşure günü 70 defa “Hasbinallahü ve nığmel vekil ve nığmel Mevla ve nığmel nasır Gufraneke Rabbena ve ileykel masır” okunur.

313 defa “La ilahe illa ente suphaneke inni küntü minezzalimin ” okunur.

10 mü’imine selam verilir. Sadaka verilir.En az bir mü’mine iftar ettirilir.

Aşure günü eve 10 çeşit erzak alınır.Bir sene ev bereketli olur.

303 defa “Ya Rezzak” okunur.

Boy abdesti alınır.

Aşure günü Zümer suresi okunur.

Aşure gününde yaşanan hadiseler

 1. Arşı ala kürsi levhi mahfuz, 7 kat sema ve dünyanın yaratılması
 2. Hazreti Adem A.s’ma hayat verilmesi
 3. Hz. Nuh a.s’ın tufandan kurtulması
 4. Hz. İbrahim a.s ve Hz. İsmail a.s’ma cennetten koç indirilmesi
 5. Hz. İbrahim a.s’mın Nemrut’un ateşinden selamete erdirilmesi
 6. Hz.İdris a.s’mın semaya kaldırılması
 7. Hz Eyüp a.s’ın belalardan kurtarılması
 8. Hz. Musa a.s’mın Fravun’un denizde boğulması ile O’ndan kurtarılması
 9. Hz Yunus a.s’mın balığın karnından çıkarılması
 10. Hz.İsa a.s’mın doğumu

  Rivayete göre, Allahü Teale Aşure gününde zemzemi diğer sularla beraber akıtır.O gün gusul abdesti alan kimse bir sene boyunca hastalık yaşamaz.

  “Allahü Teala bütün bu peygamberlerimizin şefaatine bizleri nail eylesin.Muharrem ayımız hepimize mübarek olsun.