Google/Drive Üzerinde İçerik Tablosu Oluşturma

Goole Drive/Dökümanlar üzerinde uzun yazılarınız için “İçindekiler” başlığıyla içerik tablosu oluşturabilirsiniz. Drive üzerinde içerik tablosu oluşturabilmeniz için bir  Google hesabınız olmalıdır.

Google-Drive heabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafında bulunan menüden “Yeni” butonuna ve Google Dökümanlar seçeneğine tıklayarak bir sayfa açıyoruz.

Sayfamıza biçimlendirmesi yapılacak olan yazı içeriğini ekliyoruz.(Örnek biçimlendirme için “Adıllar” başlığıyla bir tablo oluşturacağız.)

ADILLAR (Başlığımızı mausla tarayıp sağ tıkladıktan sonra sayfanın üst bölümünde “Biçim” sekmesini seçiyoruz.)drive_stil.png

Biçim sekmesinde “Paragraf Stilleri-Başlık stilleri sekmelerini tıklıyoruz.Adıllar başlığımız için “Başlık1” i uyguluyoruz.

Daha sonra içeriğimizin diğer alt başlıklarını da aynı yöntemi izleyerek belirliyoruz.

ADILLAR (başlık1)

ADIL ( ZAMİR ) :Ad olmadıkları halde adın yerine kullanılan sözcük ya da eklere ADIL

 ( ZAMİR ) denir.

ADILLARIN ÖZELLİKLERİ

* Adıllar durum eki alabilir                     ( Ben – beni – bana – bende – benden )

*Adıllar çoğu eki alabilir                         ( Bunlar – şunlar – onlar – bizler )

*Adıllar ad tamlaması oluşturur              ( Benim kitabım – onun babası ) 

ADIL ÇEŞİTLERİ  (Alt başlık için Başlık2)

SÖZCÜK DURUMUNDAKİ ADILLAR  ( Başlık3)

ŞAHIS (KİŞİ) ADILLARI:( Başlık4)

Ben – sen – o – biz – siz – onlar ve kendi

İŞARET ADILLARI:( Başlık4)

Bu şu – o ( Bu benim – şu senin ) Öteki – beriki – bura – şura – ora

BELGİSİZ ADILLAR:( Başlık4)

Birkaçı – herkes – hiçbiri – kimi – biri

SORU ADILLARI:( Başlık4)

Kim – ne – hangisi – kaçı – nereden

EK DURUMUNDAKİ ADILLAR ( Başlık2)

İLGİ ADILI ( Kİ ): Belirtili ad tamlamalarında tamlayana eklenerek tamlanan varlığın adını yerini tutan ( ki ) ekine İLGİ ADILI denir.

Benim notlarım iyi seninki nasıl?

*Adıl olan (ki) sözcüğe bitişik, bağlaç olan (ki) ayrı yazılır.

İYELİK ADILLARI: Adların sonlarına gelerek onların kime, neye ait olduklarını gösteren eklere iyelik adılı denir. ( İm, in, imiz, iniz, leri )

(Kalemim – kitabın – okulumuz – sınıfınız  – sıraları )[ads]

Dökümanlar üzerinde stil başlıklarımızı ayarladıktan sonra  sıra listeyi oluşturmaya geldi.

drive_icerik.png

Sayfamızın “Ekle” menüsüne gidiyoruz.Pencerenin en altında bulunan “İçindekiler tablosu” butonuna tıklatarak, içerik tablomuzu tamamlıyoruz.

ADILLAR (başlık1)

ADIL ÇEŞİTLERİ  (Alt başlık için Başlık2)

SÖZCÜK DURUMUNDAKİ ADILLAR  ( Başlık3)

EK DURUMUNDAKİ ADILLAR ( Başlık2)